niedziela, 6 stycznia 2008

Głuchoniewidomi-metody porozumiewania się-cz.2

Kolejne metody porozumiewania sie z głuchoniewidomymi to :


* Alfabet łaciński
Metoda ta polega na kreśleniu drukowanych liter alfabetu łacińskiego na dłoni (lub np. przedramieniu) osoby głuchoniewidomej.
Zaleca się robienie tego w taki sposób, jak pokazuje diagram (choć nie jest to konieczne).


Więcej uwagi poświęce metodzie nazywanej:

*Alfabet punktowy do dłoni
polega ona na dotykaniu części dłoni (głównie paliczków palców, które odpowiadają poszczególnym literom, cyfrom i innym znakom graficznym).

Ten alfabet przeznaczony jest głównie dla ludzi,którzy zdążyli już opanować mowę dźwiękową, sztukę pisania i czytania oraz liczenia(zatem znają litery i cyfry, słowa, zdania, znaki interpunkcyjne, potrafią posługiwać się podstawowymi działaniami matematycznymi)

Jest on także dla osób, które nie miały bliskich kontaktów z osobami głuchoniemymi, stąd też nie znają ani języka migowego ani alfabetu palcowego (tzw. daktylografii).

Alfabet punktowy do dłoni ma swoje zalety i wady.

Jest wolniejszy od języka miganego, ale za to znacznie prostszy, co sprawia, że łatwiej się go nauczyć.

Alfabet jest szybszą techniką od innych metod porozumiewania się, takich jak np. kreślenie liter drukowanych na dłoni.

Porównywalny jest z alfabetem palcowym głuchych, a po osiągnięciu biegłości w posługiwaniu się nim może być od niego szybszy.

Istnieje możliwości zastosowania specjalnej rękawiczki.Dla ułatwienia porozumiewania się z osobami widzącymi, które nie znają układu znaków graficznych na dłoni, osoba głuchoniewidoma zakłada specjalną rękawiczkę z naniesionymi na nią w odpowiednich miejscach literami, cyframi i znakami interpunkcyjnymi.Wykonanie takiej rękawiczki we własnym zakresie nie jest trudne.Do naniesienia liter, cyfr i znaków można użyć czarnego flamastra wodoodpornego.Ważne jest, aby to zrobić gdy rękawica znajduje się na dłoni osoby głuchoniewidomej, łatwiej wówczas zlokalizować punkty czuciowe dłoni, będące miejscami-punktami wszystkich znaków.Cyfry i znaki działań arytmetycznych powinny znajdować się na zewnętrznej stronie lewej dłoni.Litery alfabetu na wewnętrznej stronie.


Przez to wydaje się alfabetem bardziej uniwersalnym i szczególnie przydatnym w przypadku kontaktu osoby głuchoniewidomej z kimś, kto nie zna żadnego sposobu porozumiewania się z takimi ludźmi.

Wszystkie litery, cyfry oraz znaki niezbędne do przekazywania informacji są rozmieszczone w ściśle określonych miejscach lewej dłoni i stanowią punkty.Dla osoby widzącej znającej dobrze pismo alfabet jest łatwo przyswajalny (można się go nauczyć w ciągu 2 - 4 godzin).
Osobie głuchoniewidomej zabiera to zwykle więcej czasu.

Rozmieszczenie cyfr:

Rozmieszczenie cyfr
 • 1 - dolny paliczek palca serdecznego
 • 2 - dolny paliczek palca środkowego,
 • 3 - dolny paliczek palca wskazującego
 • 4 - środkowy paliczek palca serdecznego,
 • 5 - środkowy paliczek palca środkowego,
 • 6 - środkowy paliczek palca wskazującego,
 • 7 - górny paliczek palca serdecznego,
 • 8 - górny paliczek palca środkowego,
 • 9 - górny paliczek palca wskazującego,
 • 0 - miejsce na dłoni bezpośrednio pod nasadą palca środkowego (pod cyfrą 2).


Rozmieszczenie znaków podstawowych działań arytmetycznych i nawiasów: Rozmieszczenie znaków podstawowych działań arytmetycznych i nawiasów
 • + (plus, znak dodawania) - miejsce na dłoni bezpośrednio pod nasadą palca małego,
 • - (minus, znak odejmowania) - dolny paliczek palca małego,
 • x (znak mnożenia) - środkowy paliczek palca małego,
 • : (znak dzielenia) - górny paliczek palca małego,
 • = (znak równości) - miejsce na dłoni bezpośrednio pod nasadą palca wskazującego,
 • . (kropka dziesiętna) - miejsce na dłoni bezpośrednio pod nasadą palca wskazującego,
 • ( (nawias otwarty) - dolny paliczek kciuka,
 • ) (nawias zamknięty) - górny paliczek kciuka.

Nadawca dotyka palcami swej prawej dłoni tych miejsc na lewej dłoni osoby głuchoniewidomej w których usytuowane są litery, cyfry i znaki składające się na przekazywaną informację.

Jeśli np. chcemy przekazać słowo „LAS” dotykamy na wewnętrznej stronie lewej dłoni rozmówcy kolejno:
 • górnego paliczka (członu) palca środkowego (wskazujemy literę „L”),
 • górnego paliczka palca małego (wskazujemy literę „A”),
 • dolnego paliczka palca środkowego (wskazujemy literę „S”).
Jeżeli informacja składa się z kilku słów musimy odpowiednio zasygnalizować koniec poszczególnych słów, tj. zaznaczyć odstępy między słowami.Robimy to dotykając całą swoją dłonią dłoń rozmówcy.

Ay rozgraniczyć zdania należy zasygnalizować to „kropką”. Jest ona umieszczona na czubku palca środkowego, nad literą „L”.Znak wielkiej litery zaznaczamy przez pociągnięcie z boku palca wskazującego poczynając od jego czubka aż do nasady kciuka. Stosowanie wielkiej litery jest wskazane wtedy,gdy zależy nam na podkreśleniu, że dane słowo jest imieniem własnym lub nazwą.

Te rozmieszczenie liter na dłoni nie jest przypadkowe, uwzględnia ono częstotliwość z jaką pewne kombinacje liter występują w wyrazach.
Również wybór lewej dłoni dla rozmieszczenia liter nie jest przypadkowy,ponieważ przekazywanie informacji wymaga większej sprawności manualnej niż jej odbiór. Dotyczy to oczywiście osób praworęcznych. Jeśli lewa dłoń głuchoniewidomego jest niesprawna to nie ma przeciwwskazań,by w komunikacji wykorzystać dłoń prawą.
Ważne jest to,aby osoba głuchoniewidoma znajdowała się z prawej strony,gdyż jej lewa dłoń będzie się wówczas stykać z prawą dłonią "rozmówcy".

Zawsze sie zastanawiałam jak porozumieć sie z ludźmi głuchoniewidomymi.Powoli zaczynałam myśleć ze jest to niemozliwe.Bo..niby jak...?
A tu jednak..proszę..
Zasięgnełam informacji,które wydały mi sie baaardzo ciekawe,dlatego szybko je tu opisałam.
Jak dla mnie to świetna metoda.Nieskomplikowana,łatwa do opanowania :)
A wy co o niej myślicie?

Brak komentarzy: